انتخاب صفحه

کنترلر MNC-LR

  Syncronorm MNC برای کنترل نازل های تک و نازل های دو بعدی در نظر گرفته شده است .  کنترل کننده نازل متحرک را می توان در حسگر مرکزی  یا در حالت حسگر انتهایی (خصوصیت انتخابی جداگانه) بکار برد.DMX RDM کاملا با سخت افزار  Syncronorm سازگار است. تمام تنظیمات از طریق نرم افزار Depence Software DMX RDM از منطبق شده و در حافظه ثابت ذخیره می شوند.

  • 1-Axis Controlable
  • Four RDM personalitiy settings
  • 2 Sensor inputs (information about the sensor type you are using is required before)
  • 4x Control Outputs 24V DC
  • Full RDM compatible