انتخاب صفحه

If you’re going to try check over there to pass the essay with an essay that has no purpose, then you’re not going to be very successful.

نرم افزار Depence

نرم افزار Syncronorm Depence نرم افزاری قدرتمند جهت کنترل و نمایش چند رسانه ای بمنظور ایجاد نمایش های حرفه ای در صنایع می باشد. Depence با یک سیستم تجسم 3 بعدی منحصر به فرد همراه می باشد که می تواند آبنما، لیزر، ویدئو و روشنایی را با جزئیات مربوطه و به دقت در لحظه وقوع افکت شبیه سازی کند. سیستم Depence  این امکان را برای شما فراهم می سازد تا نمایش طرح تان را به مشتریان خود با نتایجی کارآمد و حرفه ای ، برنامه ریزی کنید .

با یک کلیک، کل پروژه شما می تواند به یکی از سخت افزارهای پشتیبانی شده ما منتقل شود.

Features

Animator (*1) Architect Professional Ultimate Service (*2)
3D Simulation of Fountains, Lighting, Laser & Video check 16 check 16 check 16  check 16   –
Video Rendering check 16 check 16  check 16  check 16   –
Number of DMX-Output Universes  –  8  16 48 48
Number of DMX-Input Universes  –  1  4  48  48
MODBUS Support  – check 16  check 16  check 16 check 16 
Remote 3D Simulation over Network  –   check 16 check 16  –
Timecode synchronization  – check 16 check 16  check 16  check 16
ArtNET I/O  –  – check 16 check 16 
Lighting Console check 16 check 16 
Automatic Light to Water Feature (ALC) check 16 check 16  check 16  check 16  check 16 
Record old Shows  –  check 16 check 16  check 16 
Full RDM Support  –  check 16 check 16  check 16  check 16 
Show Upload to V:Server and V:Nano series  –  check 16  check 16 check 16   check 16
Create and work in CPS User groups  –  –  –  check 16  –
Maximum of patchable fixtures  unlim. 1500 unlim.  unlim.  unlim. 
Reseller conditions on V:Server and V:Nano  – check 16   –

(*1) Depence Animator projects are not compatible to other licenses.

(*2) Service License is only available for Depence Ultimate clients.

 • Modern Userinterface
 • Complete Showdesign System
 • Timeline based programming
 • One-Click Fountain Height adjustments
 • Powerful Effect Engines
 • Full Fixture Library
 • Record and reuse existing shows
 • Timecode synchronization
 • Full RDM capabilities
 • Realtime 3D Simulation
 • Create HQ Video Animations
 • 3D Fountains, Lighting, Lasers and Pyro Rendering
 • Video Projections and Mapping
 • Import 3D Models from Cinema4D, 3DMax
 • Watersurface, Sun and Environment
 • Most realistic realtime fountain simulation
 • Pangolin & Lasergraph DSP Support

Minimum System requirements
Windows 7/8/10, Intel(R) i5 @2GHz,  4GB RAM, NVIDIA GTX580*, Full HD Screen.

Recommend System:
Windows 10 64-bit, Intel(R) i7 @3GHz, 8GB RAM, NVIDIA GTX1080TI or higher with 3GB GRAM, two Full HD Screens.

Note:
Depence only supports NVIDIA graphic cards.