انتخاب صفحه

سینکرونود Node

SyncroNode  4 خروجی DMX-RDM را از طریق ArtNET   1،2،3،4 یا sACN ارائه می دهد. مبدل اترنت به  DMX به صورت مطلوبی برای سیستم های توزیع قدرت و سیگنال مناسب است.

منبع تغذیه از طریق PoE( قدرت بیش از اترنت مطابق با استاندارد IEEE 802.3af-2003 )  یا PSU24 VDC خارجی) باید بصورت جداگانه سفارش داده شود) تامین میگردد . این مبدل به راحتی می تواند از طریق سرور وب داخلی پیکربندی شود. و به شما اجازه می دهد که پروتکل مورد نظرتان را انتخاب کنید، خروجی DMX را پیکربندی کنید و Net و Sub-Net را به خروجی موردنظرتان اختصاص دهید .

  • Ethernet to DMX-RDM Converter
  • 4x DMX-RDM Universes
  • Supports POE (Power over Ethernet)
  • ArtNET and sACN compatible
  • Configuration via Webbrowser
  • Extension for V:Server