انتخاب صفحه
DA-CL36 –White
DA-CL36 –Other
DA-CS18-RGB

سری REX

 

پوشش بالایی از نور بر روی دیوارها در مقیاس بزرگ ، LED های قدرتمند Golden Dragon Plus  بکار رفته در سری REX  وهمچنین لنزهای اپتیکی در 4 طیف مختلف ، گزینه های زیادی را در زمان نصب و اجرا برای شما فراهم نموده است  به لطف نورپردازی خطی خود، Color Power Line 36  به راحتی در پروژه هایی استفاده می شود که در آنها نوردهی قوی و یکنواخت مدنظر می باشد. ساختمان های خود را در نور روز با معماری آن به شاهکاری تبدیل کنید که شب هم ارزش آن بچشم بیاید.