انتخاب صفحه
DA-CL1819 –White
DA-CL1819 –Other
DA-CL1819-RGB

سری DRITA

DRITA برای کاربردهای چند منظوره در فضای باز طراحی شده است. همچنین این امکان وجود دارد با توجه به قابلیت طراحی خاص بدنه و پایه با به جلو و عقب بردن منبع نور، اثرات متفاوتی از زوایای مختلف نوربرای یک مکان یا سوژه ایجاد شود. این محصول بگونه ای طراحی شده است که به لحاظ جزئیات ساخت دقیق از سرتاپا ، بعنوان نمایش دهنده دقیق نور بصری درمعماری کاربرد دارد . امکان  تغییر همزمان رنگ RGB ونیز گزینه های تک رنگ، روشنایی جانبی با اثرات طیف های گسترده رنگ نور را فراهم نموده است . 16 میلیون گزینه رنگ و همچنین امکان انتخاب لنزهای متفاوت این محصول را برای تمامی پروژه ها مناسب می سازد.