انتخاب صفحه
DA-CL181 –White
DA-CL181 –Other
DA-CL181-RGB

سری ARMA

 

چراغ های خطی سری 181 که یکی دیگر از اعضای سری Color Power  است که می تواند به عنوان جایگزین بسیار مناسبی برای معماری منظر و فضاهای عمومی استفاده شود، چراغهای جانبی جهت جلوه دادن به عناصر معماری در فضای باز ، همچون برج ها و بناهای تاریخی، نمای هتل ها، به سادگی در همه جا یک اثر خطی یا همگن به شما ارئه خواهد نمود سریARMA برای کاربرد چند منظوره در فضای باز برنامه ریزی شده است. همچنین این امکان وجود دارد به واسطه طراحی خاص بدنه و پایه ها اثرات متفاوتی از زوایای مختلف نور برای یک مکان یا سوژه ، با جلو و عقب بردن منبع نور، ایجاد گردد.