انتخاب صفحه
انتخاب آبنمای مناسب

انتخاب آبنمای مناسب

مواردی که باید در انتخاب آبنما به آنها دقت نمایید : اطمینان پیدا کنید آبنمای انتخابی شما با فضایی که در آن قرار میگیرد متناسب باشد بعبارتی در ابتدا مشخص کنید برای فضای داخلی استفاده میشود یا فضای خارجی و دوم اینکه در چه مکانی اجرا خواهد شد (روی زمین ، دیوار یا فضای...
آب در معماری باستان

آب در معماری باستان

در ایران باستان آب پیام آور روشنایی و پاکی به شمار می رفت و از ارزش زیادی برخوردار بود. شاید به علت اینکه ایران کشوری کم آب بوده، این مایع حیاتی بین ایشان قدر و منزلتی والا داشته است. آب در نزد ایرانیان نه تنها برای رفع نیازها مورداستفاده قرار می گرفته، بلکه از لحاظ...