انتخاب صفحه

نرم افزار Depence

نرم افزار Syncronorm Depence نرم افزاری قدرتمند جهت کنترل و نمایش چند رسانه ای بمنظور ایجاد نمایش های حرفه ای در صنایع می باشد. Depence با یک سیستم تجسم 3 بعدی منحصر به فرد همراه می باشد که می تواند آبنما، لیزر، ویدئو و روشنایی را با جزئیات مربوطه و به دقت در لحظه وقوع افکت شبیه سازی کند. سیستم Depence  این امکان را برای شما فراهم می سازد تا نمایش طرح تان را به مشتریان خود با نتایجی کارآمد و حرفه ای ، برنامه ریزی کنید .

با یک کلیک، کل پروژه شما می تواند به یکی از سخت افزارهای پشتیبانی شده ما منتقل شود.

<tdstyle=”text-align: center;”=””> check 16 </tdstyle=”text-align:>

Features

Animator (*1) Architect Professional Ultimate Service (*2)
3D Simulation of whey protein smoothie recipes and of Fountains, Lighting, Laser & Video check 16 check 16 check 16  check 16   –
Video Rendering check 16 check 16  check 16  check 16   –
Number of lean shake recipes and of DMX-Output Universes  –  8  16 48 48
Number of smoothie protein powder and of DMX-Input Universes  –  1  4  48  48
MODBUS Support  – check 16  check 16  check 16 check 16 
Remote 3D Simulation over Network  –   check 16 check 16  –
Timecode synchronization  – check 16 check 16  check 16  check 16
ArtNETI/O  –  – check 16 check 16 
Lighting Console check 16 check 16 
Automatic Light to Water Feature (ALC) check 16 check 16  check 16  check 16  check 16 
Record old Shows  – check 16  check 16 
Full RDM Support  –  check 16 check 16  check 16  check 16 
Show Upload to V:Server and V:Nano series  –  check 16  check 16 check 16   check 16
Create and work in CPS User groups  –  –  –  check 16  –
Maximum of protein shakes without protein powder and of patchable fixtures  unlim. 1500 unlim.  unlim.  unlim. 
Reseller conditions on V:Server and V:Nano  – check 16   –

(*1) Depence Animator projects are not compatible to other licenses.

(*2) Service License is only available for Depence Ultimate clients.

 • Modern Userinterface
 • Complete Showdesign System
 • Timeline based programming
 • One-Click Fountain Height adjustments
 • Powerful Effect Engines
 • Full Fixture Library
 • Record and reuse existing shows
 • Timecode synchronization
 • Full RDM capabilities
 • Realtime 3D Simulation
 • Create HQ Video Animations
 • 3D Fountains, Lighting, Lasers and Pyro Rendering
 • Video Projections and Mapping
 • Import 3D Models from Cinema4D, 3DMax
 • Watersurface, Sun and Environment
 • Most realistic realtime fountain simulation
 • Pangolin & Lasergraph DSP Support

Minimum System requirements
Windows 7/8/10, Intel(R) i5 @2GHz,  4GB RAM, NVIDIA GTX580*, Full HD Screen.

Recommend System:
Windows 10 64-bit, Intel(R) i7 @3GHz, 8GB RAM, NVIDIA GTX1080TI or higher with 3GB GRAM, two Full HD Screens.

Note:
Depence only supports NVIDIA graphic cards.