انتخاب صفحه

دیکودر

SyncroDAC دستگاه شناخته شده بین المللی جهت رمزگشایی تحت شبکه است که اجزای کنترل الکترونیکی را در محیط نمایش چند رسانه ای هدایت می کند. این دستگاه تمام پروتکل های اصلی را ( آنالوگ 0 تا 10 ولت , یا پروتکل DSI و DALI دیجیتال )پشتیبانی می کند . تجهیز کاملی برای ادغام VFD های آنالوگ به یک شبکه نرم افزاری Depenc و نیز مطلوبترین کنترل برای خروجی های 0 تا 10 ولت ، 1تا 10 ولت ، DSI، DALI یا PWM می باشد.

SyncroDAC یک رابط سازگار با استانداردهای DMX RDM و دارای چهار خروجی اختصاصی DMX است. بنابراین دستگاه فوق می تواند با استاندارد DMX یا DMX RDM دو کاناله کنترل و هدایت شود و به طور کاملی با برنامه مرورگر Syncronorm RDM سازگار است.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • DMX Multiplexer 〈
  • 12 Analog Signal Inputs 0..10V 〈
  • >10kOhm Input impedance 〈
  • Linear or Switching Mode 〈
  • Connect Wind-Level, Dry-Protection or other Sensors 〈