انتخاب صفحه
[breadcrumb]

انکودر

SyncroADC Multiplexer سیگنال های کنترل آنالوگ  ۰ تا ۱۰ ولت DC  را به سیگنال های کنترل دیجیتال تبدیل می کند. SyncroADC  قابلیت  پذیرش ۱۲ ورودی آنالوگ را دارد که این قابلیت در ادغام پنل های عملیاتی  و یا ورودی های آنالوگ به ساختار شبکه Depence Syncronorm ایده آل است. این دستگاه امکان پیکربندی  بصورت خطی، حالت سوئیچینگ یا حساسیت ورودی با طیف ۱ تا ۱۰ ولت را دارا می باشد  . علاوه بر این، دومین وجه تمایز اختصاصی  DMX512 امکان فعال شدن توسط سیگنال ورودی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

〉 DMX RDM Splitter / Booster
〉 ۱ DMX RDM Universe, 4+1 Outputs
〉 Full RDM compatible
〉 Individual optical isolated outputs