انتخاب صفحه

اسپلیتر

DMX RDMSplitter شامل یک ورودی دیتا DMX IN، یک خروجی DMX THRU و چهار خروجی دیتا با ایزوله الکتریکی بالا DMX OUT است. از آنجا که تمام خروجی ها ایزوله الکتریکی مختص بخود دارند، در صورت اتصال یک دیوایس معیوب به سیستم، هیچ یک از خروجی های دیگر تحت تاثیر آن قرار نخواهند گرفت.SyncroSplit به طور کامل با DMX RDM سازگار است و خود را کاملا به محدوده محصول سخت افزار Syncronorm متصل می کند. SyncroSplit به صورت دو طرفه ارتباط برقرار می کند و از استانداردهای E1-20 و E1-37 DMX RDM پشتیبانی می کند.

برای داشتن خروجی های بیشتر میتوان چندین SyncroSplit را به طور موازی استفاده کرد. با استفاده از تشخیص دهنده انشعابی ، دستگاههای که تنها به یک خروجی وصل شده اند شناسایی می شوند. این امر باعث کاهش منطقی تعداد دستگاه های متصل در هر بار جستجو و شناسایی شده که کاهش نویز سیگنال و سرعت بخشیدن به روند کل تشخیص را بدنبال خواهد داشت.

〉 DMX RDM Splitter / Booster
〉 1 DMX RDM Universe, 4+1 Outputs
〉 Full RDM compatible
〉 Individual optical isolated outputs